Trang chủ » Các phòng ban
a. Chức năng: Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng, quản lí, tổ chức, triển khai  thực hiện công tác đào tạo trong nhà trường. b. Nhiệm vụ: – Lập hồ sơ và đăng ký các hoạt động đào tạo nghề theo quy định của Sở  lao động Thương binh & Xã […]
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ a. Chức năng: – Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về việc tổ chức quản lý công tác tổ chức, nhân sự theo quy định của pháp luật và công tác hành chính, tổng hợp, bảo vệ nội bộ trong nhà trường b. Nhiệm vụ: – Đề […]
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN a. Chức năng: – Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính, giá trị tài sản và chế độ kế toán. – Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của […]
* CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ           – Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong quản lý, xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm.           – Lập kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng và triển khai, quản lý tiến độ thực […]