Trang chủ » Tin tức » Ba công khai
               BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ học vấn Chuyên ngành 1 Trần Thị Yến Hiệu trưởng 1981  Thạc sĩ Quản […]
              BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN   STT Họ và Tên Năm sinh Trình độ chuyên môn 1  Lê Tuấn Sáng 1974 Cử nhân Kinh tế 2  Lê Thúy Hà  […]
I. TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO KM31+800, QL1A, XÃ MINH CƯỜNG, HUYỆN THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI – Tổng diện tích  là: 28.201m2 – Hiện nay đang triển khai xây dựng các công trình như: Khu giảng đường; Khu hiệu bộ; Ký túc xá sinh viên; Nhà ăn và Khu nhà đa năng. Trong đó, Khu […]
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP VÀ SƠ CẤP   STT Tên ngành, nghề Mã ngành, nghề Trình độ Ghi chú 1 Quản trị khách sạn 6810201 Cao đẳng Xem chi tiết 2 Hướng dẫn du lịch 6810103 Cao đẳng Xem chi tiết 3 Kỹ thuật chế biến món ăn 6810207 Cao đẳng […]