Trang chủ » Việc làm
Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ cần tuyển gấp Giảng viên Tiếng Anh Số lượng: 02 Mô tả công việc: Giảng dạy Tiếng Anh tổng quát. Giảng dạy các môn Tiếng Anh chuyên ngành hệ Cao đẳng/Trung cấp. Giảng dạy các khóa học IELTS/ TOEIC theo sự sắp xếp của Ban […]
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng lao động Căn cứ Hợp đồng hợp tác số: 01/HĐNT/SAILUN-CĐKTCN ngày 04/01/2021 giữa Tập đoàn Sailun và Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ về việc hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và cung ứng nhân lực. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và […]
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ        KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ Số:  34 /CĐKTCN-TBTD   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020   THÔNG BÁO TUYỂN […]