Trang chủ » Tin tức » Chuẩn đầu ra » Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu
Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHUẨN ĐẦU RA
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH: KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
Mã ngành:  6340102
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-CĐKTCN ngày 18/6/2021
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ)
 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề

Đào tạo các tác nghiệp viên ngành Kinh doanh quốc tế bậc cao đẳng có phẩm chất chính trị vững vàng; Nêu cao đạo đức nghề nghiệp và biết tự rèn luyện sức khỏe tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, về hội nhập kinh tế quốc tế và kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu; Có năng lực tổ chức thực hiện, tham gia giải quyết các vấn đề chuyên môn cụ thể trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu. Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm việc ở các doanh nghiệp, các cơ quan có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.

2. Kiến thức

Hiểu và vận dụng kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc gia;

Áp dụng những kiến thức chung, cơ sở và kiến thức bổ trợ về kinh doanh xuất nhập khẩu vào thức tế;

Hiểu cơ bản về thủ tục hải quan, chế độ thủ tục khai báo, nguyên tắc khai báo, trách nhiệm người khai báo hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo loại hình kinh doanh;

Có kiến thức về địa lý kinh tế và văn hóa các khu vực;

Hiểu được môi trường hoạt động của thương mại quốc tế, các chính sách thương mại quốc tế mà các quốc gia thường áp dụng;

Hiểu được cơ cấu tổ chức, nguyên tắc cũng như các hoạt động của các liên kết, định chế tài chính trên thế giới;

Hiểu được các điều kiện thương mại quốc tế hiện hành;

Hiểu được các phương thức giao dịch mua bán, cung ứng dịch vụ trên thị trường thế giới, đồng thời biết được các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về các giao dịch đó;

Hiểu được các nghiệp vụ mà người xuất khẩu, người nhập khẩu phải thực hiện sau khi ký kết hợp đồng ngoại thương;

Hiểu được cách tổ chức chuyên chở và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển, tàu chợ, tàu chuyến, container, đường hàng không và vận tải đa phương thức;

Biết cách phân loại, ý nghĩa, mục đích sử dụng các chứng từ cho các phương thức vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu;

Hiểu được các yêu cầu và nội dung nghiệp vụ thanh toán trong hoạt động ngoại thương;

Hiểu quá trình thanh toán quốc tế giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với ngân hàng

Hiểu rõ các điều kiện, quy tắc về bảo hiểm cho hàng hóa xuất nhập khẩu đang được áp dụng tại Việt Nam cũng như phạm vi quốc tế;

Hiểu rõ các hình thức và nội dung của hợp đồng bảo hiểm cho hàng hóa mua bán ngoại thương;

Nhận biết nhu cầu và tham gia học tập và nâng cao trình độ suốt đời;

Áp dụng được kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành kinh tế khác;

Hiểu biết về những vấn đề thời sự liên quan.

3. Kỹ năng

Có năng lực phân tích và nhận diện vấn đề; tìm kiếm và phân tích thông tin một cách khoa học để đưa ra các giải pháp, kiến nghị phù hợp giải quyết vấn đề;

Có năng lực tư duy và lập luận logic, khoa học trong việc giải quyết các vấn đề chuyên môn nghiệp vụ.

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và khám phá kiến thức mới; có cách nhìn phản biện, phê phán với các kiến thức hiện tại;

Có thể chủ động ứng dụng kiến thức mới, công nghệ mới vào công việc; có khả năng thích ứng cao với môi trường hoạt động.

Kỹ năng tư duy hệ thống

Có khả năng phân tích vấn đề logic; so sánh, đối chiếu các vấn đề, các yếu tố khác của hệ thống;

Có khả năng nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau và phân tích vấn đề trong mối tương quan với các yếu tố khác trong hệ thống.

Phân tích, đánh giá được tác động của thuế quan, hạn ngạch, trợ cấp xuất khẩu; các tác động của liên kết kinh tế quốc tế đối với các bên liên quan;

Đánh giá được tác động của tỷ giá hối đoái đến nền kinh tế, đặc biệt là đối  với xuất nhập khẩu và cán cân thương mại;

Nắm vững nghiệp vụ giao nhận hàng hóa tại các cảng biển, sân bay và các cửa khẩu, cũng như các quy trình, thủ tục giao nhận hàng giữa chủ hàng và các bên: người chuyên chở, công ty giao nhận, cảng vụ;

Thực hiện được việc phân tích, soạn thảo hoàn chỉnh hợp đồng ngoại thương;

Lập được các quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương;

Đàm phán hợp đồng ngoại thương bằng nhiều hình thức như: bằng thư tín thương mại, bằng điện thoại, bằng cách gặp mặt trực tiếp;

Thực hiện các giao dịch thanh toán phổ biến giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với ngân hàng liên quan đến đáp ứng yêu cầu thanh toán cho hoạt động ngoại thương;

Phân loại được các hình thức của rủi ro và tổn thất xảy ra đối với hàng hóa trong quá trình mua bán ngoại thương;

Thực hiện được nghiệp vụ giám định tổn thất cho hàng hóa và quy trình, nghiệp vụ khiếu nại đòi bồi thường tổn thất cho hàng hóa;

Lập bộ hồ sơ khiếu nại đòi bảo hiểm bồi thường tổn thất đầy đủ và chặt chẽ,

Cách tính tiền đòi bảo hiểm bồi thường tổn thất.

4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

– Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp

– Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác

– Tuân thủ các qui định trong Kinh doanh xuất nhập khẩu về các mảng: kế toán, tài chính, quản lý doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao

– Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

– Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, người học ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu có thể đảm nhiệm nhiều  vị trí công việc tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa và các doanh nghiệp dịch vụ khác như:

– Công ty giao nhận, vận tải và dịch vụ logistics;

– Các hãng tàu;

– Các ngân hàng, hải quan, bảo hiểm và cảng, …

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

– Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Kinh doanh xuất nhập khẩu, trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;

– Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.