Trang chủ » Tin tức » Ba công khai » Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP VÀ SƠ CẤP

 

STT Tên ngành, nghề Mã ngành, nghề Trình độ Ghi chú
1 Quản trị khách sạn 6810201 Cao đẳng Xem chi tiết
2 Hướng dẫn du lịch 6810103 Cao đẳng Xem chi tiết
3 Kỹ thuật chế biến món ăn 6810207 Cao đẳng Xem chi tiết
4 Marketing 6340116 Cao đẳng Xem chi tiết
5 Kế toán doanh nghiệp 6340302 Cao đẳng Xem chi tiết
6 Quản trị kinh doanh 6340114 Cao đẳng Xem chi tiết
7 Kinh doanh xuất nhập khẩu 6340102 Cao đẳng Xem chi tiết
8 Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 5810205 Trung cấp Xem chi tiết
9 Kỹ thuật làm bánh Á, Âu   Sơ cấp Xem chi tiết
10 Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn   Sơ cấp Xem chi tiết
11 Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch   Sơ cấp Xem chi tiết
Chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng
1 Quản trị khách sạn 6810201   Xem chi tiết
2 Kỹ thuật chế biến món ăn 6810207   Xem chi tiết