Trang chủ » Tin tức » Tin mới » Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn Kế toán, hành chính sự nghiệp
Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn Kế toán, hành chính sự nghiệp

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn Kế toán, hành chính sự nghiệp

1. Địa điểm học:

Số L28, dãy M02, Khu A – Khu đô thị mới Dương Nội, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

2. Thời gian học và Học phí:

      – Theo danh mục khóa học kèm theo. Mỗi tuần học 02 buổi.
* Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp Chứng chỉ/chứng nhận hoàn thành khóa học.
      Thông tin chi tiết xin liên hệ: Điện thoại: 024 6666 8518; Hotline: 0943116845
Danh mục đào tạo bồi dưỡng chuyên môn Kế toán, hành chính sự nghiệp

Số TT Chương trình đào tạo Thời lượng Học phí Chứng
chỉ/chứng nhận
Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ khối ngành Kỹ thuật chế biến món ăn
1 Kế toán tổng hợp (dành cho đối tượng đã biết định khoản – hạch toán) 28 buổi 4.000.000đ  Chứng nhận
2 Kế toán tổng hợp (dành cho đối tượng chưa học kế toán hoặc đã học nhưng quên) 36 buổi  5.000.000đ  Chứng nhận
3 Kế toán thuế 10 buổi  4.000.000đ  Chứng nhận
4 Kế toán sản xuất 10 buổi  3.500.000đ  Chứng nhận
5 Kế toán nhập khẩu 10 buổi  5.500.000đ  Chứng nhận
6 Kế toán xây lắp, xây dựng 10 buổi  5.000.000đ  Chứng nhận
7 Kế toán hành chính sự nghiệp 10 buổi  4.000.000đ  Chứng nhận
8 Kế toán nâng cao 10 buổi  5.500.000đ  Chứng nhận
9 Khoa học Phần mềm kế toán Fast – Misa 8 buổi 3.000.000đ Chứng nhận
10 Khóa học kế toán Excel 10 buổi 3.500.000đ Chứng nhận
11 Khóa học Nguyên lý kế toán thực tế 8 buổi 3.000.000đ Chứng nhận
12 Khóa học bồi dưỡng quản lý, sử dụng tài sản công 4 buổi 2.000.000đ Chứng nhận