Trang chủ » Đào tạo » Ngắn hạn » Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn khối ngành : Marketing – Quản trị kinh doanh – Kinh doanh Xuất nhập khẩu
Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn khối ngành : Marketing – Quản trị kinh doanh – Kinh doanh Xuất nhập khẩu

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn khối ngành : Marketing – Quản trị kinh daonh – Kinh doanh Xuất nhập khẩu

1. Địa điểm học:

Số L28, dãy M02, Khu A – Khu đô thị mới Dương Nội, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

2. Thời gian học và Học phí:

      – Theo danh mục khóa học kèm theo. Mỗi tuần học 02 buổi.

* Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp Chứng chỉ/chứng nhận hoàn thành khóa học.

      Thông tin chi tiết xin liên hệ: Điện thoại: 024 6666 8518; Hotline: 0943116845

Danh mục đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn khối ngành : Marketing – Quản trị kinh daonh – Kinh doanh Xuất nhập khẩu

Số TT Chương trình đào tạo Thời lượng Học phí Chứng
chỉ/chứng nhận
Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ khối ngành Marketing
1 Khóa học SEO 12 buổi 8.000.000đ Chứng nhận
2 Khóa học Digital Marketing 12 buổi  8.000.000đ  Chứng nhận
3 Khóa học Facebook Marketing 12 buổi  4.000.000đ  Chứng nhận
4 Khóa học Google Adwords 12 buổi  3.000.000đ  Chứng nhận
5 Khóa học Content Marketing 12 buổi  3.500.000đ  Chứng nhận
6 Khóa học  Inbound Marketing 10 buổi  3.500.000đ  Chứng nhận
7 Khóa học Video Marketing 6 buổi  3.500.000đ  Chứng nhận
Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ khối ngành Quản trị kinh doanh
1 Chuyên viên Quản trị kinh doanh 3 tháng 8.000.000đ Chứng chỉ
2 Quản trị kinh doanh 2.5 tháng 6.000.000đ Chứng nhận
Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ khối ngành Kinh doanh Xuất nhập khẩu
1 Khóa học Xuất nhập khẩu thực tế cho người mới bắt đầu  20 buổi 8.000.000đ Chứng nhận
2 Khóa học Xuất nhập khẩu chuyên sâu 10 buổi 8.000.000đ Chứng nhận
3 Khóa học Logistics chuyên sâu 10 buổi 6.000.000đ Chứng nhận
4 Khóa học Thanh toán quốc tế chuyên sâu 10 buổi 6.000.000đ Chứng nhận
5 Khóa học Khai báo Hải quan 9 buổi 4.500.000đ Chứng nhận
6 Khóa học xuất nhập khẩu thực tế cho doanh nghiệp 9 buổi 4.500.000đ Chứng nhận