Trang chủ » Tin tức » Ba công khai » Đội ngũ nhà giáo
Đội ngũ nhà giáo

              BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN

 

STT Họ và Tên Năm sinh Trình độ chuyên môn
1  Lê Tuấn Sáng 1974 Cử nhân Kinh tế
2  Lê Thúy Hà  1976 Cử nhân Kinh tế – Marketing du lịch
3  Lê Tuấn Mạnh 1987 Thạc sĩ thương mại (Quản lí quốc tế)
4  Đào Quang Tiến 1970 Thạc sĩ QLGD – Kỹ sư CNTT
5  Nguyễn Nguyệt Cầm 1977 Thạc sĩ KH Tâm lí học
6  Nguyễn Văn Chiến 1976 Cử nhân thực hành CBMA
7  Đoàn Thị Thùy Trang 1982 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh DL-KS
8  Vũ Quốc Tuấn 1946 Cử nhân CBMA
9  Nguyễn Thị Trang 1974 Cử nhân Lịch sử
10  Phí Thị Anh Vũ 1970 Cử nhân Ngoại ngữ
11  Nguyễn Thị Thu Hường 1979 Thạc sĩ Quản lý hành chính công
12  Lê Thị Hiền Thanh 1982 Thạc sĩ Du lịch
13  Nguyễn Sỹ Hiệp 1980 Thạc sĩ Quản lí giáo dục
14  Mai Hồng Vân 1981 Thạc sĩ Quản lý doanh nghiệp
15  Hà Đăng Tuyên 1984 Cử nhân TH Quản trị khách sạn
16  Vũ Thị Lan 1971 Cử nhân TIếng Anh
17  Lê Thị Việt Hà 1986 Thạc sĩ Luật Kinh tế
18  Vũ Bích Phượng 1954 Cử nhân Kinh tế
19  Nguyễn Văn Cải 1981 Củ nhân Thực hành CBMA
20  Nguyễn Thị Quyên 1986 Thạc sĩ Kinh tế
21  Trần Thị Minh Hoa 1996 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
22  Nguyễn Thị Thanh Minh 1977 Cử nhân Kế toán
23  Phan Thị Việt Hà 1990 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (DL-KS)
24  Nguyễn Thị Nhàn 1986 Thạc sĩ Quản lý kinh tế
25  Cao Thị Huyền Trang 1989 Thạc sĩ Kế toán
26  Lưu Tuấn Anh 1987 Cử nhân Quản trị kinh doanh
27  Nguyễn Ánh Tuyết 1980 Cử nhân sư phạm Tiếng Anh
28  Nguyễn Thị Bích Vân  1979 Cử nhân Kinh tế
29  Trần Quốc Thư 1982 Kỹ sư Công nghệ thông tin
30  Vũ Hùng Phương 1968 Tiến sĩ Kinh tế
31  Lâm Phương Hảo 1980 Tiến sĩ Quản trị Du lịch
32  Lê Thị Hồng Nhung 1991 Kỹ sư Công nghệ thực phẩm
33  Vũ Trung Tuấn 1988 Cử nhân GDTC
34  Nguyễn Thanh Tùng 1988 Kỹ sư Khai thác mỏ
35  Nguyễn Hải Vân 1986 Thạc sĩ Kinh tế