Trang chủ » Đào tạo » Ngắn hạn » Hoạt động học tập lớp Kỹ thuật chế biến món ăn
Hoạt động học tập lớp Kỹ thuật chế biến món ăn

Giờ học thực hành cắt tỉa:

Giờ học thực hành chế biến món ănCác sản phẩm thực hành của sinh viên