Trang chủ » Đào tạo » Ngắn hạn » Khóa học ngắn hạn KT chế biến món ăn – Cơ bản
Khóa học ngắn hạn KT chế biến món ăn – Cơ bản

DANH MỤC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN  KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN – CƠ BẢN

 
STT TÊN CHUYÊN NGÀNH THỜI GIAN
 ĐÀO TẠO
THỜIGIAN HỌC ĐỐI TƯỢNG
THEO HỌC
1 Sơ cấp nghề 3 tháng Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Cuối tuần (Thứ Bảy, Chủ nhật)
Học sinh tốt nghiệp từ
THCS trở lên
2 Sơ cấp nghề 6 tháng Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Cuối tuần (Thứ Bảy, Chủ nhật)
Học sinh tốt nghiệp từ
THCS trở lên
3 Bếp trưởng chuyên nghiệp 6 tháng Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Cuối tuần (Thứ Bảy, Chủ nhật)
Học sinh tốt nghiệp từ
THCS trở lên
4 Chuyên Á   17 buổi
47 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
5 Chuyên Âu   15 buổi
39 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
6 Món ăn Ấn Độ 7 buổi
10 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
7 Món ăn Hàn Quốc   14 buổi
30 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
8 Món ăn Nhật Bản   15 buổi
34 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
9 Món ăn Singapore   14 buổi
31 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
10 Món ăn Thái Lan   16 buổi
34 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
11 Món ăn Trung Quốc  15 buổi
34 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
12 Món ăn gia đình 3 tuần 11 buổi
27 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
13 Món ăn gia đình 2 tuần 9 buổi
22 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
14 Món ăn gia đình 1 tuần 5 buổi
12 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
15 Chuyên đề Hải sản   12 buổi
18 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
16 Chuyên đề Gà   12 buổi
20 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
17 Chuyên đề Dê – Bò   12 buổi
20 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
18 Chuyên đề Thủy sản nước ngọt  12 buổi
18 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
19 Chuyên đề Soup – Mì – Bún – Phở  14 buổi
25 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
20 Chuyên đề Salad   12 buổi
21 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng