Trang chủ » Đào tạo » Ngắn hạn » Khóa học ngắn hạn KT chế biến món ăn – Nâng cao
Khóa học ngắn hạn KT chế biến món ăn – Nâng cao

DANH MỤC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN – NÂNG CAO 

 

STT TÊN CHUYÊN NGÀNH THỜI GIAN
 ĐÀO TẠO
THỜI
GIAN HỌC
ĐỐI TƯỢNG
THEO HỌC
1 Chuyên Á   20 buổi
57 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
2 Chuyên Âu   18 buổi
55 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
3 Món ăn Hàn Quốc nâng cao 16 buổi
35 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
4 Món ăn Nhật Bản nâng cao 17 buổi
40 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
5 Món ăn Singapore nâng cao 16 buổi
34 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
6 Món ăn Thái Lan nâng cao 17 buổi
40 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
7 Món ăn Trung Quốc   17 buổi
38 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
8 Chuyên đề Hải sản   14 buổi
22 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
9 Chuyên đề Gà   14 buổi
22 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
10 Chuyên đề Dê – Bò   13 buổi
22 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
11 Chuyên đề Thủy sản nước ngọt  14 buổi
24 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
12 Chuyên đề Soup – Mì – Bún – Phở  16 buổi
30 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
13 Chuyên đề Salad   15 buổi
26 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng
14 Món ăn gia đình 19 buổi
  47 món
Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
Cho mọi đối tượng