Trang chủ » Tin tức » Hoạt động trường » MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2023 – 2024
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2023 – 2024
  1. Đẩy mạnh và đổi mới hoạt động về công tác tuyển sinh, tuyển sinh đạt được 80% tổng chỉ tiêu tuyển sinh trở lên.
  2. 100% nhà giáo thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học; đổi mới, cải tiến phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực cho người học và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng theo yêu cầu chuẩn đầu ra theo từng ngành, nghề đào tạo.
  3. Thực hiện 100% các hoạt động chuyển đổi số trong các hoạt động quản lý, điều hành của nhà trường; 80% thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động đào tạo của nhà trường.
  4. 100% học sinh, sinh viên được trang bị kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các kỹ năng mềm; 100% học sinh, sinh viên được tổ chức tư vấn và giới thiệu việc làm; liên kết với trên 10 doanh nghiệp có uy tín để giới thiệu cho 70%-80% học sinh, sinh viên có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo sau khi tốt nghiệp. Sinh viên được tham gia các Dự án khởi nghiệp.
  5. Liên kết với ít nhất 1 đối tác nước ngoài có uy tín để triển khai các dự án đào tạo, dịch vụ khoa học công nghệ; mỗi đơn vị thuộc Trường có ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến cấp cơ sở; nhà trường có ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cấp tỉnh hoặc 1 sản phẩm thiết bị khoa học công nghệ được chuyển giao hay thương mại hóa.
  6. Thực hiện trang bị cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo hiện đại, tiên tiến đáp ứng theo chương trình đào tạo và tổ chức quản lý nhà xưởng, thiết bị đào tạo đúng mục đích, có hiệu quả.
  7. Thực hiện đánh giá ngoài chất lượng nhà trường và đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
  8. Thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng; thực hiện xây dựng hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng và đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng theo đúng quy định tại Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.