Trang chủ » Tuyển sinh » Tuyển sinh cao đẳng ,TC » Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng , TC
Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng , TC
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – NĂM 2023

 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1.

Họ và tên*:…………………………………………………………………………….

 

2.

Ngày tháng năm sinh*:………………………………………………………………..

 

3.

Giới tính:

Nam    □

Nữ        □

 

4.

Trình độ văn hóa*:

THCS  □

THPT   □

 

5.

Email:………………………………………………………………………………….

 

6.

Điện thoại liên hệ*:……………………………………………………………………

 

7.

Địa chỉ liên hệ*:……………………………………………………………………….

 

8.

Đối tượng ưu tiên (nếu có):……………………………………………………………

 

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HỌC

 

9.

Tên trường: Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ

Mã số: CDD0144

 

 

10.

Tên ngành/nghề học*:

 

 

– Ngành/nghề 1:………………………………….

Mã ngành/nghề:………………

 

 

Trình độ đào tạo:

Trung cấp □

Cao đẳng □

 

 

– Ngành/nghề 2:……………………………………

Mã ngành/nghề:………………

 

 

Trình độ đào tạo:

Trung cấp □

Cao đẳng □

 

11.

Phương thức xét tuyển*:

Theo điểm thi THPT QG □

Theo học bạ THPT □

 

 

Theo bảng điểm sơ cấp/trung cấp/cao đẳng (đối với hệ liên thông):   □

 

12.

Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển:…………………………………………………….

 

………………, ngày……tháng……..năm 2023

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

                     

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN

Ghi Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp

Thí sinh ghi đầy đủ các nội dung từ mục 1 đến mục 10 (nội dung có ký tự (*) là phần bắt buộc phải có) và lưu ý một số nội dung sau:

 1. Mục 1, 2: Ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh theo học bạ (hoặc CCCD);
 2. Mục 4: Nếu đã tốt nghiệp THCS, THPT thì đánh dấu vào ô thích hợp. Nếu đang học thì ghi rõ lớp đang học (Ví dụ: Đang học lớp 12; đang học lớp 9);
 3. Mục 6: Ghi số điện thoại của người nhận giấy báo và số điện thoại của thí sinh (nếu có), số điện thoại của thí sinh ghi sau số điện thoại của người nhận giấy báo;
 4. Mục 7: Ghi rõ tên người nhận và địa chỉ của người nhận giấy báo. Địa chỉ phải đầy đủ: Số nhà, đường, phố, thôn (bản), xã (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).
 5. Mục 10:
 • Thí sinh tìm hiểu về ngành nghề đào tạo trong thông báo trước khi đăng ký.
 • Về trình độ đào tạo: Đánh dấu (x) vào ô phù hợp:
 • Trình độ trung cấp: Thời gian đào tạo từ 1 đến 2 năm học (không tính đến học văn hóa đối với đối tượng chưa có bằng THPT hoặc tương đương). Đối tượng tuyến sinh: Tốt nghiệp THCS và tương đương trở lên;
 • Trình độ cao đẳng: Thời gian học từ 2 – 3 năm (không tính đến học văn hóa đối với đối tượng chưa có bằng THPT hoặc tương đương). Đối tượng tuyển sinh:
 • Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
 • Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu các môn văn hóa trung học phố thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Học sinh tốt nghiệp THCS nhưng có nguyện vọng học liên thông lên trình độ cao đẳng phải học và thi đạt yêu cầu các các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp.
 1. Mục 11: Phương thức xét tuyển:

Thí sinh tự lựa chọn và đăng ký phương thức xét tuyển vào ô tương ứng

Thí sinh đăng ký học liên thông đánh dấu “x” vào ô Theo bảng điểm sơ cấp/trung cấp/cao đẳng

 1. Mục 12: Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký tổ hợp môn xét tuyển theo quy định của ngành nghề và kết quả học tập tốt nhất.