Trang chủ » Đào tạo » Liên thông lên đại học » Liên thông cao đẳng lên đại học » Thông báo tuyển sinh Đại học Thái Nguyên
Thông báo tuyển sinh Đại học Thái Nguyên

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC TỪ XA THEO PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO E-LEARLING

 

 

– Căn cứ công văn số 444/ĐHTN-ĐT về việc đồng ý phối hợp đặt trạm đào tạo từ xa tại trường CĐ Kinh Tế Kỹ thuật và Công nghệ của Trường Đại học Thái Nguyên.

– Căn cứ thông báo tuyển sinh số 78/TB-ĐHTN về việc tuyển sinh đại học từ xa theo phương thức đào tạo trực tuyến kết hợp trực tiếp.     

 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ thông báo tuyến sinh đại học từ xa theo phương thức đào tạo Truyền thống (kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến) như sau:

 

  1. Tên ngành: Ngôn ngữ Anh – Mã ngành: 7220201
  2. Đối tượng: Tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành
  3. Thời gian đào tạo: 2 năm

Người học có thể học vượt để rút ngắn thời gian học tập theo quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ;

  1. Bằng tốt nghiệp đại học

– Văn bằng do Giám đốc Đại học Thái Nguyên ký và cấp.

– Không phân biệt bằng đại học theo hình thức đào tạo từ xa với hình thức đào tạo chính quy

– Học viên tốt nghiệp được đăng ký dự thi ở các bậc học cao hơn.

  1. Thủ tục đăng ký xét tuyển

Khi đăng ký xét tuyển thí sinh nhận hồ sơ theo mẫu của Đại học Thái Nguyên tại:                                                                                                                                                                Trạm đào tạo từ xa Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ.

  1. Địa chỉ nộp hồ sơ: Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ

Cơ sở đào tạo số 2: Số L28-M02, KĐT Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 6666 8518 – Hotline: 0943 116 845

Website: www.ecotex.edu.vn          

Fanpage: www.facebook.com/ecotex.edu.vn