Trang chủ » Tin tức » Hoạt động trường » Thông báo về việc phòng, chống dịch COVID-19
Thông báo về việc phòng, chống dịch COVID-19

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ 

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Số:  43/2021/TB-CĐKTCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

THÔNG BÁO
V/v Thực hiện một số Quy định
Ứng phó với tình hình tái dịch bệnh Covid-19

 
         Căn cứ công điện số 570/CĐ-TTg ngày 2/5/2021 về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ.

         Căn cứ vào tình hình dịễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

        Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ thông báo đến toàn thể sinh viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường và khách khi đến công tác tại trường như sau:

1. Đối với khách khi liên hệ công tác tại trường:

– Thực hiện đeo khẩu trang ra/vào và thường xuyên rửa tay;

– Thực hiện khai báo y tế ra vào tại khu vực nhà trường;

Đối với sinh viên, giảng viên, cán bộ nhân viên nhà trường:

– Thực hiện đo thân nhiệt đầu giờ làm;

– Thường xuyên đeo khẩu trang trong các hoạt động tại trường;

– Thường xuyên rửa tay các dung dịch sát khuẩn;

– Không tụ tập và giữ khoảng cách an toàn;

– Trường hợp cán bộ nhân viên, giảng viên và sinh viên có ra khỏi Thành phố
trước và trong ngày nghỉ lễ 30/04, 01/05 nghiêm tục thực hiện khai báo y tế đi làm, đi học trở lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

– Nếu các trường hợp đến từ vùng dịch nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế
gần nhất để khai báo y tế, thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày và thông báo về Nhà trường;
 Đề nghị cán bộ nhân viên, giảng viên và sinh viên thường xuyên theo dõi thông tin từ phía nhà trường và nghiệm túc thực hiện;
                                                                                                                                                    Hiệu Trưởng
 
                                                                                                                                                          (đã ký)
 
                                                                                                                                                 Th.s Trần Thị Yến